2015. augusztus 5., szerda

Született augusztus 5-én: Szűz Mária

Szűz Mária, az isten szülő szűz, a hagyomány szerint időszámításunk előtt 21-ben ezen a napon született Jeruzsálemben. Apja Joachim gazdag gyapjúkereskedő, anyja pedig Anna, aki Dávid király leszármazottja. Szülei húsz évig gyermektelenül élnek. Rengeteget imádkoznak és áldozatot mutatnak be azért, hogy házasságuknak gyümölcse lehessen. Amikor már többedszerre megalázzák Joachimot gyermektelensége miatt, úgy dönt, hogy szégyenébe a pusztába megy vezekelni. A negyvennapos böjt alatt van itt egy látomása, aminek biztosítéka egy gyermek születése, akit az Úrnak kell majd áldoznia. Názáretbe költöznek, ahol hamarosan megszületik a beígért gyerek, egy kislány. Az egész közösség csodájára jár. 1 éves, amikor apja nagy lakomát rendez a tiszteletére. Erre meghívja a papokat is, akik több égi jel hatására beleegyeznek, hogy beavatási rendjükben felvételt nyerjen egy leánygyermek. Mária 3 éves, amikor felviszik szülei Jeruzsálembe és átadják a szentély beavató papjainak. Itt a nyilvánosságtól teljesen elzártan nevelkedik. 12 éves, amikor már serdülő lányként megjön a havi vérzése, ezért a papok összeülnek tanakodni, hogy mit tegyenek, hogy ne szennyezze be az oltárt, hiszen addig a nők havivérzésük alatt nem látogathatták a szent helyeket. Úgy döntenek, hogy égi jelre várakoznak. Ekkor egy égi hang azt a tanácsot adja, hogy asszony nélküli férfiak járuljanak olajágakkal Mária elé és aki égi jelt kap, az vegye őt magához megőrizve a tisztaságát. József özvegyember ebben az időben és elfogadja az isten akaratát egy galamb képében, amint az vállára szállva jelzi, hogy ő a kiválasztott. Mária beköltözik József házába. 16 éves, amikor látomásában megjelenik előtte Isten angyala és a messiás eljövetelét jövendölve közli vele, hogy gyermeket vár. Az isteni gyermek növekedni kezd, és ez hamarosan Józsefnek is feltűnik, akit teljesen lesújt a felismerés, hogy valaki megrontotta a rábízott szüzet. De egy látomás vázolja a helyzetet és egyben szerepét is kijelöli a történetben. Mária nagy felelősséggel viseli ezt az állapotot, férj és házasság nélkül, a közbotránkozás közepette átadja magát a szent küldetésnek. Viselősen tesz látogatást Erzsébetnél, aki a későbbi keresztelő János anyja. Ő ismeri fel először istenanyaságát, mint ahogyan később fia is az első, aki Jézust messiásnak mondja. A népszámlálás időszaka van éppen, ezért nekik is vissza kell térniük őseik földjére, és így az utazás alatt szüli meg az istengyermeket Betlehemben. Innentől kezdve csendes szemlélője az eseményeknek melyben fia felnevelkedik, majd elkezdi nyilvános működését. Fia legfőbb támogatója és segítője, és a keresztény egyház ebben a szerepkörében kéri ma is túlvilági segítségét. Fia keresztre feszítése után ő az apostolok lelki vezetője, aki viselkedésével igazolja fia sorsvállalásának isteni eredetét.  János apostollal Efezusba költözik, hogy együtt tudják tovább éltetni azt az eszmét, amit fia messiásként a földre hozott. A szeretet és hit nagyköveteként körülbelül 63 évesen távozik e földi életből, amire Mária mennybemenetele ünnepeként emlékeznek.
Születési képletében a koraérett, komoly és felelősséget vállaló Bak aszcendens adja karakterének alapjait. A hetesház telítettsége jelzi, hogy közvetítői szerepre vállalkozott, amiben egész személyiségével részt vett. Az a személyiség mélységes titkokkal övezett a Plútó révén, ami együttállásban van a napjával. Karizmatikussága és elkötelezettsége az új időknek új hangjaival van összeköttetésben, amit az Uránusszal való fényszögkapcsolat is jelez. A Hold az ötösházban a gyermekkel kapcsolatos teljes odaadást és az elkötelezett szeretetet mutatja, míg a Skorpió Mars a tízesházban azt az erőt, amire egy eszme felvezetéséhez szükség van. A Jupiter a tizenegyesházban a segítő szerepét hangsúlyozza, és köti őt ahhoz a kereszténységhez, amit a legjobban a Nyilas jegye tudna összefoglalni. Ma 2036 éve született.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése